Tirgus apskats – cenas uzmaiņas

Publicēts: 19.03.2024.
Dalies
Picture1

Piens un piena nozare:

2024. gada marta 1. dekādē, salīdzinot ar februāra 2.dekādi, piena iepirkuma cena (0,394 EUR/kg) bija par 0,3% augstāka, betmēneša (2 dekāžu) griezumā cena bija pieaugusi par 1,4%. Piena iepirkuma cena Latvijā 2024. gada februārī (0,394 EUR/kg), salīdzinot ar janvāri, bija pieaugusi par 0,1%, bet, salīdzinot ar 2023.g. februāri, cena bija par 16% augstāka. LDC apkopotie prognožu dati liecina, ka piena iepirkuma cena martā varētu sasniegt 0,395 EUR/kg, kas būtu par 0,2% vairāk nekā februārī un par 15% vairāk nekā 2023. gada martā. ES-27 piena iepirkuma vidējā cena 2024. gada janvārī bija 0,467 EUR/kg jeb par 0,3% augstāka nekā 2023. gada decembrī un par 16% zemāka nekā pirms gada. Cena Latvijā 2024.gada janvārī bija par 16% zemāka nekā ES vidēji. Latvijas piena produktu eksporta vērtība 2023. gadā kopā (janvāris – decembris) sasniedza 327,4 milj. EUR, kas bija par 23,5% jeb 100,8 milj. EUR mazāk nekā 2022. gadā. Pasaules mērogā 2023. gadā (janvāris – decembris) saražots par 0,1% vairāk piena salīdzinājumā ar 2022. gadu. EK Lauksaimniecības tirgu organizācijas komitejas sanāksmē 2024. gada 22. februārī EK atzīmēja, ka 2023. gada pēdējos 5 mēnešos nepārtraukti pazeminājās piena iepirkums ES, bet decembrī lielākie relatīvie iepirkuma kāpumi gada griezumā saglabājās Baltijas valstīs. Piena cena decembrī pieauga, un Latvijā bijis viens no lielākajiem cenas pieaugumiem. Eksportā kopumā pozitīvas tendences, neskatoties uz kritumu dažiem produktiem uz atsevišķiem galamērķiem.

   Vājpiena pulvera ražotāja cena Latvijā š.g. marta otrajā nedēļā (līdz 10.03.2024.) netika reģistrēta. Savukārt, iepriekšējā (trešās februāra nedēļas) cena 3 110 EUR/100 kg bija pieaugusi par 6,9% pret nedēļu iepriekš. ES vidējā cena vājpiena pulverim š.g. marta otrajā nedēļā bija 2 471 EUR/100 kg, kas bija par 1,7% zemāka gan, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, gan mēneša (4 nedēļu) griezumā. Eiropas EEX biržas pēdējais apkopotais nedēļas cenas indekss vājpiena pulverim uz 2024. gada 13. martu bija 2 413 EUR/t, kas bija par 3% mazāk nekā iepriekšējā nedēļā. Jaunzēlandes GDT izsolē 2024.g. 5. martā vājpiena pulvera cena divu nedēļu laikā kopš iepriekšējās izsoles bija pazeminājusies par 5,2%.

   Sviesta cena Latvijā š.g. marta otrajā nedēļā, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, bija pieaugusi par 14,3%, bet mēneša (4 nedēļu) griezumācena bija par 6,8% zemāka. ES vidējā cena sviestam š.g. marta otrajā nedēļā bija 5 666 EUR/100 kg, kas bija par 0,6% augstāka nekā pirms nedēļas un par 2,9% augstāka nekā pirms mēneša (4 nedēļām). EEX biržas pēdējais apkopotais nedēļas cenas indekss sviestam uz 2024. gada 13. martu bija 5 813 EUR/t, kas bija par 1,3% zemāka nekā pirms nedēļas. Jaunzēlandes GDT izsolē 2024.g. 5. martā sviesta cena divu nedēļu laikā kopš iepriekšējās izsoles bija pazeminājusies par 1%.

 Čedaras siera cena Latvijā š.g. marta otrajā nedēļā, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, pazeminājās par 0,5%, bet mēneša (4 nedēļu) griezumā cena bija pieaugusi par 2,7%. ES vidējā cena Čedaras sieram š.g. marta otrajā nedēļā bija 3 889 EUR/100 kg, kas bijapar 0,2% augstāka nekā pirms nedēļas un par 7,8% augstāka nekā pirms mēneša (4 nedēļām). EEX biržas pēdējais apkopotais nedēļas cenas indekss Čedaras sieram (mild Cheddar) uz 2024. gada 13. martu bija 4 036 EUR/t, samazinoties par 0,6% salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu. Jaunzēlandes GDT izsolē 2024.g. 5. martā Čedaras siera cena divu nedēļu laikā kopš iepriekšējās izsoles bija pieaugusi par 4%.

Graudi, rapsis:

   ES biržā (ICE) lopbarības kviešu cena pēdējās nedēļas laikā ir palielinājusies par 2,6% un 11. marta nedēļā tā bija 185,48  EUR/t, kas ir par 20,7% zemāka cena nekā pirms gada šajā laikā. Pārtikas kviešu cena Euronext biržā pēdējās nedēļas laikā palielinājās par 6,8% un sasniedza 195,00 EUR/t, kas ir par 26,6% zemāka cena nekā pirms gada. Saskaņā ar AREI datiem, 4. marta nedēļā Latvijā pārtikas kviešu iepirkuma cena samazinājās par 6,1% un tā bija 170,85  EUR/t, kas ir par 28,8% zemāka cena nekā pirms gada šajā laikā. Lopbarības kviešu iepirkuma cena 4. marta nedēļā bija 148,66 EUR/t (nedēļas laikā palielinājās par 21,6%), kas ir par 35,0% zemāka cena nekā pirms gada. EK Lauksaimniecības tirgu organizācijas komitejas sanāksmē 2024. gada 29. februārī EK norādīja, ka kviešu eksporta cenas pasaulē samazinājušās vidēji par 10 %, ieskaitot Argentīnu, ES un Krieviju. Cenas lejupslīdi virza spēcīga konkurence un salīdzinoši vājš pieprasījums. Līdzīgi kā starptautiskā līmenī, arī ES līmenī cenas turpināja pazemināties no -3 līdz -8 % salīdzinot ar š.g. janvāri. Kopumā cenas krietni zemākas kā pirms gada.

 Nedēļas laikā rapšu cena Euronext biržā palielinājās par 3,1% un 11. marta nedēļā tā sasniedza 436,25 EUR/t, kas ir par 6,6% zemāka cena nekā pirms gada. Saskaņā ar AREI datiem, 4. marta nedēļā Latvijā rapšu iepirkuma cena palielinājās par 2,4% un tā bija 404,10 EUR/t, kas ir par 19,1% zemāka cena nekā pirms gada.

Gaļa, olas:

 Cāļu cena marta pirmajā nedēļā (līdz 10.03.2024.) bija 277,0 EUR/100kg. Salīdzinājumā ar iepriekšējās nedēļas cenu tā ir palielinājusies par 0,4%, bet gada griezumā (salīdzinot ar 2023. gada marta pirmo nedēļu) cena ir palielinājusies par 0,7%. Eiropas Komisijas Lauksaimniecības tirgu organizācijas komitejas sanāksmē 2024. gada 22. februārī EK informēja, ka līdz novembrim gaļas ražošana ES pieauga par 3,3%, pieaugumi lielākajā daļā dalībvalstu (samazinājās tikai Čehijā, Nīderlandē un Somijā), tostarp LV +1,3%. Cenas jau no gada sākuma pazeminās, un šobrīd ir gandrīz 2023. gada līmenī. Patēriņa cenu griezumā gaļas cenas pērn decembrī pazeminājās būtiskāk nekā pārtikas cenas kopumā, un jo īpaši kritums bija vērojams tieši putnu gaļai. Pasaules tirgū Brazīlija ir izteikti konkurētspējīga un 2023. gadā izvērsusi savu eksportu.

M un L klases olu vidējā cena marta pirmajā nedēļā bija 214,6 EUR/100kg, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu bija par 8,2% augstāka. Savukārt gada griezumā marta pirmajā nedēļā M un L klases olu cena bija par 4,2% zemāka. 2024. gada 22. februārī Eiropas Komisijas Lauksaimniecības tirgu organizācijas komitejā EK atzīmēja, ka 2023. gadā ražošanas pieaugums bijis +0,7%, un arī šogad gaidāmi +0,7%. Olu cenās lejupslīdoša tendence, līmenis ir zemāks nekā pirms gada, taču EK šo vērtē kā normālu tirgus korekciju pēc pērnā gada rekorda līmeņiem, nozarei atgūstoties no putnu gripas ietekmes – slimības radītie zaudējumi samazinās, ražotāji atjauno ganāmpulkus. Eksportā kritums par 8% apjomā, bet pieaugums par 22% vērtībā. Būtiski samazinājusies ES tirgus daļa Japānā. Imports pieaudzis par 89% apjomā un par 120% vērtībā, tostarp no Ukrainas pieaugums par 128%.

 Cūkgaļas (S un E klases) vidējās iepirkuma cenas Latvijā 2024. gada marta pirmajā nedēļā (līdz 04.03.2024.) bija attiecīgi par 0,6% augstāka S klasei un par 0,8% zemāka E klasei nekā pirms gada. Cūkgaļas E klases vidējā iepirkuma cena, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, bija palielinājusies par 2,5% un marta pirmajā nedēļā sasniedza 237,70 EUR/100kg. 2024. gada 22. februārī Eiropas Komisijas Lauksaimniecības tirgu organizācijas komitejā EK norādīja, ka līdz novembrim ES ražošana bija samazinājusies par 7%, bet LV samazinājums par 13%, kas bija 4. lielākais starp dalībvalstīm. Cenas šobrīd ir par 4 % zemākas nekā pirms gada un vairāku nedēļu garumā bija vērojama cenu pazemināšanās, bet šobrīd tas ir apstājies un atkal iezīmējas cenas kāpums. Sivēnu cenas arī turpina pieaugt. Eksports apjomā samazinājies par 20% un vērtībā par 11%, tostarp eksports uz Ķīnu par 24% mazāks, bet uz Lielbritāniju pieaudzis par 2%, uz Vjetnamu par 27%. Ķīna ir lielākais tirgus apjoma izteiksmē, taču vērtības ziņā lielākais ir Lielbritānija, kur aiziet dārgāka produkcija. Imports samazinājies par 10%, tostarp no UK par 22%, jo pašā UK saglabājas ražošanas samazinājums.

  Buļļa liemeņa cena marta otrajā nedēļā (līdz 10.03.2024.) pazeminājās par 10% nedēļas laikā, un arī gada griezumā cena bija par 10% zemāka. Govs liemeņu cena  marta otrajā nedēļā bija pieaugusi par 11,8%, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, bet gada griezumā cena bija par 10,3% augstāka. Teles liemeņa cena  marta otrajā nedēļā netika reģitrēta, bet iepriekšējā nedēļā cena bija 318,66 EUR/100 kg, kas gada griezumā cena bija pieaugusi par 0,7%. Eiropas Komisijas Lauksaimniecības tirgu organizācijas komitejas sanāksmē 2024. gada 22. februārī EK norādīja, ka situācija tirgū vērtējama kā mierīga un stabila, taču ražošanas samazinājums turpinās. Arī gaļas cenas zemā piedāvājuma dēļ saglabājas ļoti augstas. Pēdējās nedēļās var novērot ražotāju segumu uzlabošanos (sasniedzot kopš 2016. gada labākos rādītājus), pateicoties gan augstajām gaļas cenām, gan lopbarības cenu samazinājumam. Pieaug imports no Mercosur un ASV. Pasaules tirgū šobrīd ES cena ir līdzvērtīga cenai Lielbritānijā un ASV, kas atvieglo konkurenci.

  Pēdējās nedēļas laikā aitu liemeņu vidējā iepirkuma cena bija paaugstinājusies par 21,2% un marta pirmajā nedēļā (līdz 10.03.2024.) sasniedza 520,09 EUR/100kg. Salīdzinot ar situāciju pirms gada, cena bija par 24,3% augstāka. 2023. gada 23. novembrī Eiropas Komisijas Lauksaimniecības tirgu organizācijas komitejā EK norādīja, ka 2023. gada pirmajos astoņos mēnešos salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pirms gada, aitu gaļas ražošana vidēji ES ir samazinājusies par 5,5%. Gadā kopumā ekspertu prognoze norāda uz nelielu samazinājumu aitu gaļas ražošanā, turklāt šis samazinājums var turpināties vēl arī 2024. gadā. Gaļas cena saistībā ar nepietiekamo piedāvājumu pieaug. Savukārt pasaules tirgū cenas pazeminās, tāpēc ES ar savu augsto cenu ir sliktās konkurences pozīcijās. Importā pieaugums no lielākajiem piegādātājiem – UK + 13,2%, Jaunzēlande +13,8%, tikmēr no Austrālijas importēts par 35,1% mazāk. Eksports kopumā samazinājies par 3,4%, bet vērojams pieaugums dzīvo lopu eksportā uz Jordānu.

Pēc ZM Tirgus un tiešā atbalsta departamenta sniegtās informācijas.

Jaunākās ziņas
Valdība otrdien, 18. jūnijā, apstiprinājusi jauno Zemkopības ministrijas sagatavoto Āfrikas cūku mēra (ĀCM) likvidēšanas un draudu novēršanas ...
Lielākajā Cūku audzētāju kongress Eiropā norisinājās no 29. – 31. maijam un tajāpiedalījās 310 dalībnieki no vairākām pasaules valstīm. k/s ...

Aizsargāta lapa

Lai lasītu saturu, ielogojieties!