EK Aptauja “Piegādātājiem adresēta anketa par negodīgu tirdzniecības praksi lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē”

Eiropas Parlaments un Padome 2019. gada 17. aprīlī pieņēma Direktīvu (ES) 2019/633 par negodīgu tirdzniecības praksi starpuzņēmumu attiecībās lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē. ES dalībvalstīm direktīva valsts tiesiskajā regulējumā bija jātransponē līdz 2021. gada 1. maijam un jāsāk piemērot sešus mēnešus vēlāk. Lai novērtētu, cik iedarbīgi ir pasākumi, ko dalībvalstis veikušas šīs direktīvas kontekstā, Komisija organizē ikgadējas aptaujas. Šī Kopīgā pētniecības […]

Aizsargāta lapa

Lai lasītu saturu, ielogojieties!