Pieteikšanās ESF projektam darba aizsardzības prasību ieviešanai

Publicēts: 28.07.2023.
Dalies
Group 1000001876

Lai panāktu darba aizsardzības prasību ievērošanas uzlabošanos Latvijā, Valsts darba inspekcija (turpmāk – VDI) sadarbībā ar sadarbības partneriem – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Rīgas Stradiņu universitātes aģentūru “Darba drošības un vides veselības institūts”, īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 (turpmāk – ESF projekts).

Aicinām pieteikties ESF projektam mikrouzņēmumus, mazos un vidējos uzņēmumus, lai praktiski (procesuāli un organizatoriski) uzņēmumā ieviestu darba aizsardzības prasības.

Mikrouzņēmuma, mazā un vidējā uzņēmuma kategoriju nosaka pēc Komisijas 17.06.2014. Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 1. pielikuma.

Nosakot uzņēmuma kategoriju papildus ir jāņem vērā arī tas, vai:
1. Jūsu uzņēmums ir autonoms;
2. Jūsu uzņēmumam ir partneruzņēmumi;
3. Jūsu uzņēmumam ir saistītie uzņēmumi.


–    Mikrouzņēmums – uzņēmums, kurā nodarbināti mazāk nekā 10 darbinieku un tā gada apgrozījums un/vai gada bilances kopsumma nepārsniedz 2 miljonus euro.
–    Mazais uzņēmums – uzņēmums, kurā nodarbināti mazāk nekā 50 darbinieku un tā gada     apgrozījums un/vai gada bilances kopsumma nepārsniedz 10 miljonus euro.
–    Vidējais uzņēmums – uzņēmums, kurā nodarbināti mazāk nekā 250 darbinieku un tā gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai gada bilances kopsumma nepārsniedz 43 miljonus euro.
–    Ja uzņēmums ir autonoms, tad uzņēmuma kategorijas noteikšanai ir jāņem vērā tikai Jūsu uzņēmuma finanšu rādītāji.
–    Ja uzņēmumam ir partneruzņēmumi, tad uzņēmuma kategorijas noteikšanai, Jūsu uzņēmuma datiem būs jāpieskaita partneruzņēmumu (un to īpašnieku vai piederošo uzņēmumu) dati proporcionāli Jūsu uzņēmumā piederošajam kapitāla daļu/balss tiesību apmēram.
–    Ja uzņēmumam ir saistītie uzņēmumi, tad uzņēmuma kategorijas noteikšanai, Jūsu uzņēma datiem būs jāpieskaita 100% saistīto uzņēmumu (un to īpašnieku) dati.

ESF projekta atbalsts tiks sniegts uzņēmumiem, kuri atbilstoši vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijai NACE veic kādu no Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumu Nr.99 “Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju” 1.pielikumā minētajiem komercdarbības veidiem.

Detalizēta informācija Valsts darba inspekcijas mājas lapā:

http://www.vdi.gov.lv/lv/projekti/esf/planosanas-periods-2014-2020/atbalsts-darba-devejiem/?fbclid=IwAR3k7K4Yq-fErSktrNlBBhkmfbT8sp3b2uNCR2qJwb1jA0iHT-SZHV8s_uw

Jaunākās ziņas
ACM-un-biodrosiba_LCAA-04.07.2024-2Download
Aicinām apmeklēt “Cūku Ciltsdarba centrs” un “Agrosels” rīkoto kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu šī gada 4. jūlijā, p...

Aizsargāta lapa

Lai lasītu saturu, ielogojieties!