LCAA uzsāk mācību projektu.

Publicēts: 08.11.2023.
Dalies
Picture1

Publicēts: 30.06.2017

Sākot ar šī gada martu, Latvijas Cūku audzētāju asociācija (LCAA) sadarbībā ar Zemkopības ministriju un Lauku Atbalsta Dienestu uzsāks mācību projekta īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumu 2014. –2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2018. gada beigām.

Projekta laikā tiks piedāvātas mācības trijos mācību kursos:

1.Cūkkopības nozares ietekme uz vidi (labāko tehnisko paņēmienu pielietošanu praksē)

 2.Inovāciju praktiskais pielietojums cūkkopībā

3.Ikdienas darba organizēšana cūkkopībā (veiksmīga sēklošanas rezultāta nodrošināšana, veiksmīgs „starts” atnešanās kūtī).

1.kursā „Cūkkopības nozares ietekme uz vidi (labāko tehnisko paņēmienu pielietošanu praksē)” būs iespējams apmeklēt 5 tēmu mācību kursu (7 teorētiskās un 9 praktiskās nodarbību stundas):

1. Likumdošanas prasības. Normatīvie akti vides drošai cūkkopībai.

2. Praktiskās apmācības atskaišu aprēķinu sagatavošanā Valsts vides dienestam (VVD) (atskaite – gaiss, atskaite – ūdens un tml.)

3.Sabalansēta cūku ēdināšana SEG emisiju samazināšanai

4. Optimāla mikroklimata nodrošināšana cūku mītnēs attīrot gaisu

5.Kūtmēslu apsaimniekošana pēc Labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem (latviešu valodā – LPTP, angļu valodā – BAT).

1.kursa mācības būs ar 100% atbalsta intensitāti, t. i., dalībniekiem par mācībām nebūs jāmaksā.

Jāņem vērā, ka, ja Gala labuma guvējs ir juridiska persona, tam jābūt reģistrētam Lauku atbalsta dienesta (LAD) klientu reģistrā. Savukārt mācību dalībnieks ir fiziska persona, kas pārstāv Gala labuma guvēju un piedalās mācībās.

Šī LAP pasākuma izpratnē kā Gala labuma guvējs tiek saprasts:

  • lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozarē – juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas lauksaimniecības un pārtikas ražošanas (Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas) nozarē, lauksaimniecības zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji;
  • pārtikas ražošanas nozarē – juridiskas personas un fiziskas personas, kas veic saimniecisko darbību un ir iesaistītas Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā neminētu pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanā;
  • mežsaimniecības nozarē – juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas mežsaimniecības nozarē, meža zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji.

Iepriekšēja pieteikšanās uz mācībām ir OBLIGĀTA! Vietu skaits mācību grupās – ierobežots.

Lai piedalītos apmācībās ir jāizpilda veidlapa un jāatsūta līdz 09.06.2017 pa e-pastu: lcaa@inbox.lv.

Jaunākās ziņas
ACM-un-biodrosiba_LCAA-04.07.2024-2Download
Aicinām apmeklēt “Cūku Ciltsdarba centrs” un “Agrosels” rīkoto kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu šī gada 4. jūlijā, p...

Aizsargāta lapa

Lai lasītu saturu, ielogojieties!