Izstrādā inovatīvu mikroorganismu saturošu organisko mēslošanas līdzekli

Publicēts: 28.05.2024.
Dalies
images

Saimniekojot ilgtspējīgi un atbildīgi, lauksaimnieciskā ražošana saistās ar vairākiem kritiskiem punktiem, piemēram, kūtsmēslu nepareiza apsaimniekošana (izkliede un iestrāde) rada gruntsūdens un virszemes ūdens piesārņojumu ar nitrātiem, turklāt tos izkliedējot izplatās nepatīkama smaka. Neprecīza minerālmēslu lietošana rada slāpekļa un fosfora piesārņojumu, kā arī esošās ģeopolitiskās situācijas ietekmē tie ir dārgi un pieejami ierobežotā daudzumā. Savukārt kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnes nosaka, ka jāveic tumšās kūdras izmantošanas iespēju pētījumi, jāizstrādā jauni produkti ar augstu pievienoto vērtību, kā arī jāveicina vietējā patēriņa palielināšana.

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģijas universitātes – LBTU (iepriekš – LLU) Lauksaimniecības fakultātes pētnieki ar sadarbības partneriem – Latvijas Kūdras asociāciju, Latvijas Cūku audzētāju asociāciju, Latvijas Universitāti, Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava”, LBTU mācību un pētījumu saimniecību “Vecauce”, SIA “EDO Consult”, SIA Klasmann- Deilamann Latvia, ZS “Baltiņi” un Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociāciju – īsteno projektu “Inovatīvs, mikroorganismus saturošs organiskais mēslošanas līdzeklis”.

Projekta laikā paredzēts izstrādāt labi sadalījušās kūdras un trīs kūtsmēslu veidu maisījuma mēslojumus, kam pievienoti speciāli izdalīti mikroorganismi, iegūstot mikroorganismus saturošu organisko mēslošanas līdzekli. Tā iedarbība tiks izmēģināta laukaugiem, dekoratīviem augiem, dārzeņiem, ogulājiem un meža stādiem, nosakot kultūraugu ražas pieaugumu un kvalitāti, stādu kvalitāti, izvērtējot augsnes auglību un tās fizikālās īpašības.

Pētījuma realizēšanas laikā mūsu universitātes pētnieki  pievērsīsies preparātu pārbaudei uz nezāļu sēklu dīdzību, kultūraugu sēklu dīgtspējai, priekšizpētei kultūraugu audzēšanā, mēslojuma normu aprēķināšanai, kā arī citām aktivitātēm.

Kā stāsta Lauksaimniecības fakultātes vadošā pētniece Dace Siliņa: “Nevalstisku organizāciju, ražotāju, zinātniskā institūta un divu universitāšu kopējas darbības rezultātā plānots izstrādāt mikroorganismu saturošu birstošu un granulētu organisko mēslošanas līdzekli, kā arī veikt produkta izmantošanas ekonomiskās efektivitātes novērtējumu uz eksperimentālās izpētes pamata.”

Līdz šim noslēdzies jau pētījuma pirmais posms, kurā tika veikta mikroorganismu izdalīšana, kūtsmēslu un kūdras sastāva analīze, optimālā sastāvdaļu proporciju aprēķins, kā arī organiskā mēslošanas līdzekļa sagatavošana tālākiem izmēģinājumiem.

Kontaktinformācija: projektu koordinatore Valentīna Doze, e-pasts: valentina@lcaa.lv, Lauksaimniecības fakultātes vadošā pētniece Dace Siliņa, e-pasts: dace.silina@lbtu.lv.

Pētījums “Inovatīvs mikroorganismus saturošs organiskais mēslošanas līdzeklis” (Nr. 22-00-A01612-000010) tiek īstenots “Sadarbība”, apakšpasākuma 16.1. “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” ietvaros. Projekts uzsākts 2022. gada 30. jūnijā un tiks realizēts līdz  2025. gada 30. jūnijam. To atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

No: https://www.lbtu.lv/

Foto ilustratīvs raksturs (No: Wikimedia Commons)

Jaunākās ziņas
Valdība otrdien, 18. jūnijā, apstiprinājusi jauno Zemkopības ministrijas sagatavoto Āfrikas cūku mēra (ĀCM) likvidēšanas un draudu novēršanas ...
Lielākajā Cūku audzētāju kongress Eiropā norisinājās no 29. – 31. maijam un tajāpiedalījās 310 dalībnieki no vairākām pasaules valstīm. k/s ...

Aizsargāta lapa

Lai lasītu saturu, ielogojieties!