Informācija par grozījumiem EK regulā 853/2004

Publicēts: 23.01.2024.
Dalies
Logo

Informācija par grozījumiem Regulā 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku II un III pielikumu grozījumus.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulaa (EK) Nr. 853/2004 (2004. gada 29. aprīlis), kas nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku II un III pielikumu piedzīvojusi grozījumus, ko izstrādājusi Eiropas Komisija. 2023.gada 14. decembrī šis regulas projekts nosūtīts Eiropas Parlamentam saskaņošanai un apstiprināšanai. Paredzams, ka tas stāsies spēkā divu mēnešu laikā pēc iesniegšanas parlamentā. Pārejas periodus skatīt pielikumā esošajā regulas grozījumu projektā.

Informēja, par iespēju reģistrējoties Eiropas Savienības mājas lapā iepazīties ar jaunākajiem normatīvo aktu un citu dokumentu projektiem un iniciatīvām. Saite uz tīmekļa vietni: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives_lv

Pielikumā minētā regula un tās pielikumi.

Jaunākās ziņas
Cūkgaļas (S un E klases) vidējās iepirkuma cenas Latvijā 2024. gada janvāra ceturtajā nedēļā (līdz 28.01.2024.) bija attiecīgi par 10,2% un par 10,...
R2Agro piedāvā YoghurLac, papildbarību vājiem un tikko dzimušiem sivēniem vitalitātei un enerģijai. Viegli lietojams, garšīgs produkts, kurš ilgi s...
Eiropas Parlaments un Padome 2019. gada 17. aprīlī pieņēma Direktīvu (ES) 2019/633 par negodīgu tirdzniecības praksi starpuzņēm...

Aizsargāta lapa

Lai lasītu saturu, ielogojieties!