Tirgus apskats – cenu izmaiņas marts [2]

Publicēts: 28.03.2024.
Share
Ekrānuzņēmums 2024-03-28 093253

Cūkgaļas (S un E klases) vidējās iepirkuma cenas Latvijā 2024. gada marta otrajā nedēļā (līdz 17.03.2024.) bija attiecīgi par 0,6% augstāka S klasei un par 2,0% zemāka E klasei nekā pirms gada. Cūkgaļas E klases vidējā iepirkuma cena, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, bija samazinājusies par 0,3% un marta otrajā nedēļā sasniedza 236,91 EUR/100kg.

Piens un piena nozare:

 2024. gada marta 1. dekādē, salīdzinot ar februāra 2.dekādi, piena iepirkuma cena (0,394 EUR/kg) bija par 0,3% augstāka, betmēneša (2 dekāžu) griezumā cena bija pieaugusi par 1,4%. Piena iepirkuma cena Latvijā 2024. gada februārī (0,394 EUR/kg), salīdzinot ar janvāri, bija pieaugusi par 0,1%, bet, salīdzinot ar 2023.g. februāri, cena bija par 16% augstāka. LDC apkopotie prognožu dati liecina, ka piena iepirkuma cena martā varētu sasniegt 0,395 EUR/kg, kas būtu par 0,2% vairāk nekā februārī un par 15% vairāk nekā 2023. gada martā. ES-27 piena iepirkuma vidējā cena 2024. gada janvārī bija 0,467 EUR/kg jeb par 0,3% augstāka nekā 2023. gada decembrī un par 16% zemāka nekā pirms gada. Cena Latvijā 2024.gada janvārī bija par 16% zemāka nekā ES vidēji. Latvijas piena produktu eksporta vērtība 2023. gadā kopā (janvāris – decembris) sasniedza 327,4 milj. EUR, kas bija par 23,5% jeb 100,8 milj. EUR mazāk nekā 2022. gadā. Pasaules mērogā 2023. gadā (janvāris – decembris) saražots par 0,1% vairāk piena salīdzinājumā ar 2022. gadu. EK Lauksaimniecības tirgu organizācijas komitejas sanāksmē 2024. gada 21. martā EK atzīmēja, ka kopumā piena tirgus šobrīd ir stabils, janvārī ES vidējā piena cena vēl pieauga, bet februārim tiek prognozēts neliels cenas samazinājums. Tirgus pieprasījums pēc ES piena produktiem ir diezgan labs, 2023. gadā eksports kopumā pieaudzis par 8% apjomā, taču vērtība ir nedaudz samazinājusies – 1,0%.

     Vājpiena pulvera ražotāja cena Latvijā š.g. marta trešajā nedēļā (līdz 17.03.2024.) sasniedza 2 770 EUR/100 kg, kas bija par 0,7% vairāk nekā pirms nedēļas. ES vidējā cena vājpiena pulverim š.g. marta trešajā nedēļā bija 2 452 EUR/100 kg, kas bija par 0,8% zemāka nekā pirms nedēļas un par 3,6% zemāka nekā pirms mēneša (4 nedēļām). Eiropas EEX biržas pēdējais apkopotais nedēļas cenas indekss vājpiena pulverim uz 2024. gada 20. martu bija 2 372 EUR/t, kas bija par 1,7% mazāk nekā iepriekšējā nedēļā. Jaunzēlandes GDT izsolē 2024.g. 19. martā vājpiena pulvera cena divu nedēļu laikā kopš iepriekšējās izsoles bija pazeminājusies par 4,8%.

  Sviesta cena Latvijā š.g. marta trešajā nedēļā, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, bija pazeminājusies par 20,7%, bet mēneša (4 nedēļu) griezumācena bija par 11,6% zemāka. ES vidējā cena sviestam š.g. marta trešajā nedēļā bija 5 624 EUR/100 kg, kas bija par 0,7% zemāka nekā pirms nedēļas un par 0,6% augstāka nekā pirms mēneša (4 nedēļām). EEX biržas pēdējais apkopotais nedēļas cenas indekss sviestam uz 2024. gada 20. martu bija 5 653 EUR/t, kas bija par 2,8% zemāka nekā pirms nedēļas. Jaunzēlandes GDT izsolē 2024.g. 19. martā sviesta cena divu nedēļu laikā kopš iepriekšējās izsoles bija pazeminājusies par 1,4%.

  Čedaras siera cena Latvijā š.g. marta trešajā nedēļā, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, pazeminājās par 2,3%, bet mēneša (4 nedēļu) griezumā cena bija pazeminājusies par 1,7%. ES vidējā cena Čedaras sieram š.g. marta trešajā nedēļā bija 3 874 EUR/100 kg, kas bijapar 0,4% zemāka nekā pirms nedēļas un par 7,4% augstāka nekā pirms mēneša (4 nedēļām). EEX biržas pēdējais apkopotais nedēļas cenas indekss Čedaras sieram (mild Cheddar) uz 2024. gada 20. martu bija 4 037 EUR/t, minimāli pieaugot (+0,01%) salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu. Jaunzēlandes GDT izsolē 2024.g. 19. martā Čedaras siera cena divu nedēļu laikā kopš iepriekšējās izsoles bija pazeminājusies par 1,9%.

Graudi, rapsis:

     ES biržā (ICE) lopbarības kviešu cena pēdējās nedēļas laikā ir palielinājusies par 10,8% un 18. marta nedēļā tā bija 205,57  EUR/t, kas ir par 11,1% zemāka cena nekā pirms gada šajā laikā. Pārtikas kviešu cena Euronext biržā pēdējās nedēļas laikā palielinājās par 6,3% un sasniedza 207,25 EUR/t, kas ir par 20,1% zemāka cena nekā pirms gada. Saskaņā ar AREI datiem, 11. marta nedēļā Latvijā pārtikas kviešu iepirkuma cena palielinājās par 18,4% un tā bija 202,29  EUR/t, kas ir par 16,5% zemāka cena nekā pirms gada šajā laikā. Lopbarības kviešu iepirkuma cena 11. marta nedēļā bija 199,09 EUR/t (nedēļas laikā palielinājās par 33,9%), kas ir par 2,6% zemāka cena nekā pirms gada. EK Lauksaimniecības tirgu organizācijas komitejas sanāksmē 2024. gada 29. februārī EK norādīja, ka kviešu eksporta cenas pasaulē samazinājušās vidēji par 10 %, ieskaitot Argentīnu, ES un Krieviju. Cenas lejupslīdi virza spēcīga konkurence un salīdzinoši vājš pieprasījums. Līdzīgi kā starptautiskā līmenī, arī ES līmenī cenas turpināja pazemināties no -3 līdz -8 % salīdzinot ar š.g. janvāri. Kopumā cenas krietni zemākas kā pirms gada.

    Nedēļas laikā rapšu cena Euronext biržā palielinājās par 2,8% un 18. marta nedēļā tā sasniedza 448,25 EUR/t, kas ir par 1,9% zemāka cena nekā pirms gada. Saskaņā ar AREI datiem, 11. marta nedēļā Latvijā rapšu iepirkuma cena samazinājās par 0,6% un tā bija 401,69 EUR/t, kas ir par 11,7% zemāka cena nekā pirms gada.

Gaļa, olas:

  Cāļu cena marta otrajā nedēļā (līdz 17.03.2024.) bija 282,0 EUR/100kg. Salīdzinājumā ar iepriekšējās nedēļas cenu tā ir palielinājusies par 1,8%, bet gada griezumā (salīdzinot ar 2023. gada marta otro nedēļu) cena ir palielinājusies par 1,4%. Eiropas Komisijas Lauksaimniecības tirgu organizācijas komitejas sanāksmē 2024. gada 21. martā EK informēja, ka 2023. gadā pret 2022. gadu gaļas ražošana ES pieauga par 2,5%, LV par 1,2%. Cenas jau no gada sākuma pazeminās, taču tās joprojām saglabājas rekordaugstā līmenī un šobrīd ir gandrīz 2023. gada līmenī. ES putnu gaļas eksports 2023/2022 ir samazinājās par 2,8% apjomā un pieaudzis par 0,2% vērtības izteiksmē, galvenokārt samazinājās eksports uz Āfriku, Ukrainu un tuvajiem Austrumiem. Importā pieaugums par 4,7% apjomā un samazinājums par 1,2% vērtībā. Patogēnās putnu gripas uzliesmojums kopš 2023. gada oktobra līdz 8. martam novēroti 209 gadījumi līdz ar to nokauti aptuveni 6,3 milj. putnu. Lielākā daļa uzliesmojumu konstatēti Ungārijā – 36,4%. Gripas skartajās vietās izkauti galvenokārt tītari, vistas un pīles.

 M un L klases olu vidējā cena marta otrajā nedēļā bija 205,6 EUR/100kg, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu bija par 4,2% zemāka. Savukārt gada griezumā marta otrajā nedēļā M un L klases olu cena bija par 7,1% zemāka. 2024. gada 21. martā Eiropas Komisijas Lauksaimniecības tirgu organizācijas komitejā EK atzīmēja, ka kopumā kopš gada sākuma vērojams cenu samazinājums. Pagājušajā gadā ES olu eksports samazinājās par 7,2% apjomā un pieauga par 18,4% vērtības izteiksmē. Galvenais eksporta tirgus UK (42,9% no kopapjoma) – pagājušā gadā pieaudzis eksporta apjoms uz UK par 23,5% vērtības izteiksmē, savukārt uz Japānu, kas ir otrs lielākais tirgus (17,5% no kopapjoma) – eksporta apjomi ir samazinājušies par 32,1%. Imports pieaudzis par 77,9% apjomā un par 100,0% vērtībā, tostarp no UA pieaugums par 128,8%.

   Cūkgaļas (S un E klases) vidējās iepirkuma cenas Latvijā 2024. gada marta otrajā nedēļā (līdz 17.03.2024.) bija attiecīgi par 0,6% augstāka S klasei un par 2,0% zemāka E klasei nekā pirms gada. Cūkgaļas E klases vidējā iepirkuma cena, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, bija samazinājusies par 0,3% un marta otrajā nedēļā sasniedza 236,91 EUR/100kg. 2024. gada 21. martā Eiropas Komisijas Lauksaimniecības tirgu organizācijas komitejā EK norādīja, ka 2023. gadā pret 2022. gadu gaļas ražošana ir samazinājusies visās ES dalībvalstīs (DK -18,7%, LU -14,7%, NL -13,1%, LV -11,9%), vidēji ES – 7,3%. Cenas šobrīd ir par 6,3% zemākas nekā pirms gada, tomēr iezīmējas cenas kāpums galvenokārt samazinātā piedāvājuma dēļ. Neskatoties uz cenu samazinājumu tās joprojām ir par 23% augstākas nekā 5 gadu vid. cenas. Arī sivēnu cenām vērojams mērens pieaugums. Eksports apjomā samazinājies par 20,2%, tostarp eksports uz Ķīnu -25,6%, bet uz UK pieaudzis par 1,4%, uz Vjetnamu par 32,2%. Ķīna ir lielākais tirgus apjoma izteiksmē (27,3% no kopapjoma), taču vērtības ziņā lielākais ir Lielbritānija, kur aiziet dārgāka produkcija. Imports samazinājies par 10,0%, tostarp no UK par 21,5%, jo pašā UK saglabājas ražošanas samazinājums.

     Buļļa liemeņa cena marta trešajā nedēļā (līdz 17.03.2024.) pieauga par 9,6% nedēļas laikā, bet gada griezumā cena bija par 18,5% augstāka. Govs liemeņu cena  marta trešajā nedēļā bija pazeminājusies par 3%, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, bet gada griezumā cena bija par 0,1% augstāka. Teles liemeņa cena  marta trešajā nedēļā cena sasniedza 377,8 EUR/100 kg, gada griezumā pieaugot par 8,6%. Eiropas Komisijas Lauksaimniecības tirgu organizācijas komitejas sanāksmē 2024. gada 21. martā EK norādīja, ka  ražošana 2023. gadā ir samazinājusies par 1,3% pret 2022. gadu. Ražošanas samazinājumu varētu skaidrot ar dzīvnieku trūkumu, jo nokaušanai pieejamo dzīvnieku skaits ir samazinājies. Pieprasījums nav īpaši mainījies, un tas ir bijis diezgan stabils, bet ņemot vērā ražošanas samazinājumu, kā arī inflācijas ietekmi, cenas ir pieaugušas. Pieaug imports no Mercosur un arī ASV, bet ES cena pasaules tirgū saglabā salīdzinoši labu konkurētspēju.

   Pēdējās nedēļas laikā aitu liemeņu vidējā iepirkuma cena bija paaugstinājusies par 5,9% un marta otrajā nedēļā (līdz 17.03.2024.) sasniedza 550,53 EUR/100kg. Salīdzinot ar situāciju pirms gada, cena bija par 17,5% augstāka. 2023. gada 21. martā Eiropas Komisijas Lauksaimniecības tirgu organizācijas komitejā EK norādīja, ka  2023. gadā salīdzinājumā ar 2022. gadu kopumā galvenajās ražotājvalstīs aitu gaļas ražošana ir samazinājusies vidēji par 6,9%, gvk. samazinoties ražošanai PT (-16,2%), ES (-10,9), savukārt kazu gaļas ražošana ir samazinājusies par 8,1%, gvk. samazinoties ražošanai BG (-35,6%), CY (-19,4%), PT (-16,7%). 2024. gada febr./janv. – cenas nav mainījušās, savukārt salīdzinājumā ar pērnā gada februāri aitu gaļas cena ir pieaugusi par 10,6% (kopš COVID beigām jēriem ar liemeņa svaru zem 30 kilogramiem, novērota cenu evolūciju līdz 2023. gada Ziemassvētkiem). Novērota pozitīva cenu attīstība kazas pienam, jo īpaši sieram, līdz ar to mazāk dzīvnieki nonāk gaļā. Kopš Ziemassvētkiem nav vērojams sezonālais cenu kritums, kas nozīmē, ka tirgū trūkst gaļas un ka ES un arī pasaulē ir pieprasījums, tas virza cenas uz rekordaugstu līmeni. Aitu un kazu gaļas eksports 2023/2022 apjoma izteiksmē nav mainījies, savukārt imports ir pieaudzis par 2,9%, gvk. pieaugot importam no UK un Jaunzēlandes.

Pēc ZM Tirgus un tiešā atbalsta departamenta sniegtās informācijas.

Latest news
Mierpilnus un saules pielietus svētkus!
Cūkgaļas (S un E klases) vidējās iepirkuma cenas Latvijā 2024. gada aprīļa trešajā nedēļā (līdz 21.04.2024.) bija attiecīgi par 10,0% un 10,5% zemā...
Atgādinām, ka no 15.marta līdz 1.jūlijam var iesniegt pieteikumus atbalsta pasākumā “Ražas, dzīvnieku, sējumu un stādījumu apdrošināšanas prēmija”....

Protected page

Log in to read content!