Contacts

Kooperatīvā sabiedrība
“LATVIJAS CŪKU AUDZĒTĀJU ASOCIĀCIJA”
40003447948

Location

Rīga, Krustpils iela 157a, LV-1010

E-mail

vet@lcaa.lv

Phone number

+371 26513877

Contact us!

Protected page

Log in to read content!