Informācija par grozījumiem EK regulā 853/2004

Publicēts: 23.01.2024.
Share
Logo

Informācija par grozījumiem Regulā 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku II un III pielikumu grozījumus.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulaa (EK) Nr. 853/2004 (2004. gada 29. aprīlis), kas nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku II un III pielikumu piedzīvojusi grozījumus, ko izstrādājusi Eiropas Komisija. 2023.gada 14. decembrī šis regulas projekts nosūtīts Eiropas Parlamentam saskaņošanai un apstiprināšanai. Paredzams, ka tas stāsies spēkā divu mēnešu laikā pēc iesniegšanas parlamentā. Pārejas periodus skatīt pielikumā esošajā regulas grozījumu projektā.

Informēja, par iespēju reģistrējoties Eiropas Savienības mājas lapā iepazīties ar jaunākajiem normatīvo aktu un citu dokumentu projektiem un iniciatīvām. Saite uz tīmekļa vietni: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives_lv

Pielikumā minētā regula un tās pielikumi.

Latest news
Cūkgaļas (S un E klases) vidējās iepirkuma cenas Latvijā 2024. gada marta otrajā nedēļā (līdz 17.03.2024.) bija attiecīgi par 0,6% augstāka S klase...
Šī gada 19. aprīlī, SIA Ulbroka rīko cūku mākslīgās apsēklošanas kursus personām ar mērķi iegūt vai pagarināt cūku mākslīgās apsēklošanas sertifikā...

Protected page

Log in to read content!