Apstiprināti zemkopības ministrijas (zm) sagatavotie grozījumi noteikumos par dzīvnieku infekcijas slimību vai epizootijas uzliesmojuma laikā radušos zaudējumu kompensāciju

Publicēts: 28.07.2023.
Share
cuka_aizgalda_-g902ff9e52_1920

👉Valdība otrdien, 4. jūlijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos par dzīvnieku infekcijas slimību vai epizootijas uzliesmojuma laikā radušos zaudējumu kompensāciju.

Grozījumi noteikumos nosaka:

💵 attiecināmās izmaksas noslēguma dezinfekcijai,

📑 kādi dokumenti par noslēguma dezinfekciju iesniedzami LAD

📆noteikts laika periods noslēguma dezinfekcijas procesa veikšanai – 90 dienas (no visu nobeigušos, nogalināto un nokauto dzīvnieku savākšanas un transportēšanas beigu datuma līdz noslēguma dezinfekcijas pabeigšanas datumam).

📰Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 1. aprīļa noteikumos Nr. 199 “Valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā radušos zaudējumu kompensācijas noteikumi”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Sīkāk lasi: Šeit

Latest news
Cūkgaļas (S un E klases) vidējās iepirkuma cenas Latvijā 2024. gada janvāra ceturtajā nedēļā (līdz 28.01.2024.) bija attiecīgi par 10,2% un par 10,...
R2Agro piedāvā YoghurLac, papildbarību vājiem un tikko dzimušiem sivēniem vitalitātei un enerģijai. Viegli lietojams, garšīgs produkts, kurš ilgi s...
Informācija par grozījumiem Regulā 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku II un III pielikumu g...

Protected page

Log in to read content!