2021. gada 2. jūnijā plkst. 9.00 tiešsaistes konference latvijā audzēta soja + kailgraudu mieži = inovācija cūku ēdināšanā

Publicēts: 28.07.2023.
Share
Group 1000001876

Aicinām visus interesentus 2021. gada 2. jūnijā plkst. 9.00 piedalīties tiešsaistes konferencē

Noslēgumam tuvojas projekts “Jaunas tehnoloģijas un ekonomiski pamatoti risinājumi vietējās lopbarības ražošanai cūkkopībā: ģenētiski nemodificētas sojas un jaunu vietējo lopbarības miežu šķirņu audzēšana Latvijā” (ELFLA programma “Sadarbība” 16.1.).

Šis starpnozaru izpētes projekts četrus gadus kopīgam darbam apvienoja 13 Eiropas inovāciju partnerības (EIP) grupas partnerus – zinātniekus, ekonomistus, nozares konsultantus, ražotājus, ekspertus no augkopības, barības sagatavošanas un cūkkopības nozarēm. Pateicoties šim projektam veikti plaši sojas un lopbarības miežu audzēšanas pētījumi Stendē, Viļānos, vērtēti ražošanas sējumi vairākās saimniecībās dažādos Latvijas reģionos, kā arī  veikti cūku ēdināšanas pētījumi zemnieku saimniecībās, izmantojot vietējo soju un kailgraudu miežus. 

Aicinām visus interesentus 2021. gada  2. jūnijā plkst. 9.00 piedalīties tiešsaistes konferencē

Latvijā audzēta soja + kailgraudu mieži = inovācija cūku ēdināšanā

  • uzzināsim par pētījumu rezultātiem,
  • uzklausīsim pieredzes stāstus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Vācijas,
  • piedalīsimies diskusijās ar nozares ekspertiem.

Detalizēta pasākuma programma  “šeit”.

Lūdzu, reģistrējieties dalībai pasākumā “šeit”.

Latest news
Cūkgaļas (S un E klases) vidējās iepirkuma cenas Latvijā 2024. gada janvāra ceturtajā nedēļā (līdz 28.01.2024.) bija attiecīgi par 10,2% un par 10,...
R2Agro piedāvā YoghurLac, papildbarību vājiem un tikko dzimušiem sivēniem vitalitātei un enerģijai. Viegli lietojams, garšīgs produkts, kurš ilgi s...
Informācija par grozījumiem Regulā 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku II un III pielikumu g...

Protected page

Log in to read content!