EK Aptauja “Piegādātājiem adresēta anketa par negodīgu tirdzniecības praksi lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē”

Publicēts: 23.01.2024.
Dalies
Logo

Eiropas Parlaments un Padome 2019. gada 17. aprīlī pieņēma Direktīvu (ES) 2019/633 par negodīgu tirdzniecības praksi starpuzņēmumu attiecībās lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē. ES dalībvalstīm direktīva valsts tiesiskajā regulējumā bija jātransponē līdz 2021. gada 1. maijam un jāsāk piemērot sešus mēnešus vēlāk. Lai novērtētu, cik iedarbīgi ir pasākumi, ko dalībvalstis veikušas šīs direktīvas kontekstā, Komisija organizē ikgadējas aptaujas.

Šī Kopīgā pētniecības centra un Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta aptauja tiek organizēta visās dalībvalstīs, un tā adresēta direktīvas aptvertajiem piegādātājiem dažādos lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdes posmos.

Aptaujas aizpildīšana aizņems aptuveni 15 minūtes. Aizpildīt aptauju iespējams līdz 2024. gada 15. martam.
Kad aptauja būs beigusies, anonimizēti rezultāti tiks publicēti šeit: Unfair Trade Practices (europa.eu)

Aptauja: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/4th_UTP_survey

Aptauja pieejama acī citās valodās. Lai nomainītu aptaujas valodu, labajā pusē izvēlnē izvēlies sev ērtāko.

Jaunākās ziņas
Cūkgaļas (S un E klases) vidējās iepirkuma cenas Latvijā 2024. gada janvāra ceturtajā nedēļā (līdz 28.01.2024.) bija attiecīgi par 10,2% un par 10,...
R2Agro piedāvā YoghurLac, papildbarību vājiem un tikko dzimušiem sivēniem vitalitātei un enerģijai. Viegli lietojams, garšīgs produkts, kurš ilgi s...
Informācija par grozījumiem Regulā 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku II un III pielikumu g...

Aizsargāta lapa

Lai lasītu saturu, ielogojieties!