Publicēts: 08.05.2021

LCAA zāļu vairumtirgotavā ir iespējams iegādāties HokoEX.  HokoEX ir LARVACĪDS LĪDZEKLIS, kas paredzēts mušu populācijas samazināšanai dzīvnieku mītnēs. Aptur mušu kāpuru augšanu un attīstību.