Publicēts: 13.05.2020

 Zāļu lietošanas instrukcijas pieejamas PVD Veterināro zāļu reģistrā: https://registri.pvd.gov.lv/vz 

  Veterināro zāļu katalogs