Publicēts: 19.12.2017

Šīs vadlīnijas tika sagatavotas, lai veicinātu izpratni par biodrošības nozīmi un nepieciešamību cūku novietnēs. 

  Biodrošības vadlīnijas cūkkopībā

 Vadlīniju pielikumā apkopoti praktiski izmantojami palīgmateriāli:

  Transporta reģistrācijas žurnāls

  Dzīvnieku pārvietošanas reģistrācijas žurnāls

  Dezinfekcijas uzskaites žurnāls

  Biodrošības instruktāžas žurnāls

  Apmeklētāju reģistrācijas žurnāls