Publicēts: 31.05.2017

  Pamatnostādnes antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgai lietošanai veterinārijā