Publicēts: 14.03.2017 

Pamatnostādnes par cūku nodrošinājumu ar materiāliem vides dažādošanai.

Šo dokumentu ir sagatavojušas ES dalībvalstis un citas ieinteresētās puses, lai veicinātu izpratni par zemāk minētajām prasībām. Mērķis ir apmierināt cūku uzvedības vajadzības atbilstoši juridiskajām prasībām. 

  Pamatnostādnes par cūku nodrošinājumu ar materiāliem

 

Pamatnostādnes par ar astu nokošanu saistītiem riskiem cūkām un izvairīšanos no astu amputācijas. 

Šīs pamatnostādnes ir izstrādātas, lai palīdzētu cūku turētājiem saprast visu kategoriju cūku turēšanas juridiskās prasības saskaņā ar Padomes Direktīvu Nr. 2008/120/EK un uzlabotu tās izmantošanu, sevišķi pievēršot uzmanību ar astu nokošanu saistītajām problēmām un tās risinājumiem tādā kārtībā, lai:

a) ar atbilstošas preventīvās un/vai korektīvās rīcības palīdzību izskaustu nepieciešamību amputēt astes;

b) varētu veikt atbilstošus pasākumus astu košanas gadījumā.

 

Primārais mērķis ir apmierināt dzīvnieku uzvedības vajadzības atbilstoši likumā noteiktajām prasībām. Šajā dokumentā ir piedāvāts pārskats par dažādiem ar astu košanas problēmu saistītajiem faktoriem un tas būtu jālasa kopā ar pamatnostādnēm par piemērotu vides dažādošanas materiālu nodrošināšanu.  

  Pamatnostādnes par ar astu nokošanu saistītiem riskiem cūkām un izvairīšanos no astu amputācijas