22-00-A01612-000010 (2022-2025)

Publicēts: 28.05.2024.
Saimniekojot ilgtspējīgi un atbildīgi, lauksaimnieciskā ražošana saistās ar vairākiem kritiskiem punktiem, piemēram, kūtsmēslu nepareiza apsaimniekošana (izkliede un iestrāde) rada gruntsūdens un v...
Publicēts: 06.11.2023.
Valsts un ES atbalsta pasākuma “Sadarbība”16.1. apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu pro...

Aizsargāta lapa

Lai lasītu saturu, ielogojieties!