Latvijas Cūku audzētāju asociācija (LCAA)

LCAA ir saimnieciska apvienība, kas pārstāv Latvijas cūku audzētājus un nodarbojas ar cūku audzēšanas nozares attīstību biedru intresēs.

0
Kopš 1999. gada
0
Organizācijas biedrs
0 %
no Latvijā audzētajām cūkām

LCAA Dibināšana

Kooperatīvā sabiedrība ”Latvijas Cūku audzētāju asociācija” (LCAA) ir dibināta 1999. gadā. Šobrīd organizācijā darbojas 51 biedri, kuri profesionāli nodarbojas ar cūkkopību un kuru ganāmpulkos atrodas 96% Latvijā audzēto cūku.

Mūsu misija

Asociācija pārstāv cūkaudzētāju intereses valsts institūcijās, sabiedriskajās organizācijās Latvijā un Eiropā. Koordinē darbības cūku audzēšanā, ciltsdarba jomā, lopbarības un citu ražošanas resursu ieguvē, kopējā tirgus veidošanā.

LCAA biedru kopsapulce

Augstākā pārvaldes institūcija ir LCAA biedru kopsapulce, kura uz trim gadiem ievēl sabiedrības direktoru, revīzijas komisiju un padomi no sabiedrības biedru vidus. Padome   biedru kopsapulču starplaikos pilda pārstāvniecības funkcijas un kontrolē direktora darbību.

Aizsargāta lapa

Lai lasītu saturu, ielogojieties!