Publicēts: 18.05.2020

Pirmreizēja izskatīšana Zemkopības ministrijas sagatavota noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.829 "Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs" (MK noteikumi Nr.829) un tā anotācija. Noteikumu projekts izstrādāts ar mērķi noteikt regulējumu:

- kūtsmēslu krātuvju būvniecībai situācijās, kad saimniecībā iegūtie kūtsmēsli, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, tiek nodoti uzglabāšanai vai pārstrādāšanai citai personai, kā arī, ja operatora īpašumā esoša kūtsmēslu krātuve atrodas ārpus dzīvnieku novietnes;

- šķidro un pusšķidro kūtsmēslu un vircas uzglabāšanai zemgrīdas kūtsmēslu krātuvēs;

- vides aizsardzības prasībām atbilstošai kūtsmēslu apsaimniekošanai gaļas liellopu saimniecībās.

Sākotnējais iemesls grozījumiem MK noteikumos Nr.829 radās, ņemot vērā situāciju tajās saimniecībās, kurās iegūtie kūtsmēsli netiek uzglabāti uz vietas dzīvnieku novietnē, bet, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, nodoti uzglabāšanai citur vai tiek uzglabāti savā īpašumā esošā krātuvē, kas neatrodas dzīvnieku novietnē. 

Lai gan MK noteikumu Nr.829 pielikumā kūtsmēslu krātuvju tilpuma aprēķinā tiek ņemts vērā tas, ka krātuves tilpums var būt mazāks par MK noteikumu Nr.829 5.1.punktā un 8.punktā noteikto prasību vai krātuve var nebūt, ja kūtsmēsli tiek uzglabāti citur, MK noteikumos Nr.829 tas pašlaik netiek skaidri noteikts, radot neskaidrību un vienotas pieejas trūkumu prasību piemērošanā. Tāpat MK noteikumos Nr.829 pašlaik netiek noteikts, ka kūtsmēslu krātuves atrašanās vieta var būt ārpus dzīvnieku novietnes, liedzot iespēju uzglabāt kūtsmēslus operatora īpašumā esošā krātuvē, kas neatrodas novietnē.

Tādēļ noteikumu projektā tiek paredzēts, ka kūtsmēslu krātuves tilpums var būt mazāks par MK noteikumu Nr.829 5.1.punktā un 8.punktā noteikto prasību nodrošināt krātuves ietilpību kūtsmēslu uzglabāšanai vismaz 8 mēnešus, ja operators ir noslēdzis līgumu ar citu personu par kūtsmēslu uzglabāšanu vai pārstrādi. Vienlaikus citai personai ir jābūt A,B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas vai C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājuma saņēmējam un jānodrošina kūtsmēslu uzglabāšana atbilstoši MK noteikumu Nr.829 prasībām.

Pašlaik MK noteikumos Nr.829 ir noteikts, ka šķidro un pusšķidro kūtsmēslu un vircas krātuves ir slēgta tipa vai ar pastāvīgu dabisku vai mākslīgu peldošu segslāni, kurš nosedz krātuves virsmu. Intensīvās cūku audzēšanas uzņēmumos dažkārt kā risinājums kūtsmēslu apsaimniekošanā tiek izmantotas zemgrīdas kūtsmēslu krātuves dzīvnieku novietnē, kurās uz kūtsmēslu virsmas tehniski nav iespējams izveidot mākslīgu peldošo segslāni. Tādēļ noteikumu projektā tiek paredzēts, ka mākslīgs peldošais segslānis uz kūtsmēslu virsmas nav nepieciešams, ja šķidrie, pusšķidrie kūtsmēsli un virca tiek uzkrāti dzīvnieku novietnē zemgrīdas krātuvē zem pilnībā vai daļēji režģotas grīdas.

Vienlaikus tiek noteikts, ka dzīvnieku novietnē ar zemgrīdas kūtsmēslu krātuvi ir jāievēro viens vai vairāki LPTP (secinājumi par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem mājputnu un cūku intensīvai audzēšanai) noteiktie amonjaka emisijas samazināšanas pasākumi: 1) gaisa attīrīšanas sistēmas izveide, 2) šķidro kūtsmēslu pH līmeņa samazināšana, 3) šķidro kūtsmēslu dzesēšana.

Tā kā Latvijā pakāpeniski palielinās gan gaļas liellopu saimniecību, gan tajās turēto gaļas šķirnes liellopu un zīdītājgovju skaits, tad arvien aktuāls kļūst jautājums par vides aizsardzības prasībām atbilstošu kūtsmēslu apsaimniekošanu šādās saimniecībās. Tādēļ noteikumu projektā gaļas liellopu saimniecībās tiek paredzētas prasības barošanas, dzirdināšanas vietām un vietām, kur dzīvnieki var patverties no nelabvēlīgiem laikapstākļiem, lai novērstu virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu piesārņojumu no kūtsmēslu un vircas noplūdes.

Lūdzam sniegt viedokli par sagatavoto noteikumu projektu līdz š.g. 1.jūnijam rakstot e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , bet ja atbildēsiet ātrāk, būsim pateicīgi.

  Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 829 "Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs"

  Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr. 829 “Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)