Publicēts: 17.07.2015

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumam “Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana””.

  ZMAnot_060515

  ZMNot_06_05_2015

  ZMNotp1_060515

  ZMNotp2_060515

  ZMNotp3_060515