Publicēts: 15.06.2015

Informācija par LAD programmu, kas varētu būt interesanta pārtikas produktu ražotājiem. Programma būs atvērta no 2015.gada 6.jūlija līdz 2015.gada 4.augustam un tās nosaukums ir "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē", tā paredzēta investīcijām tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēts lauksaimniecības produktu pārstrādei, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei, kā arī būvniecībai.

 

Atbalsta pretendents var būt juridiska persona (tai skaitā kooperatīvā sabiedrība), kas lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, juridiska persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu pārstrādi, ja ir pierādīta projekta un pamatizejvielu nodrošinājums vai juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos.

Atbalsta intensitāte ir līdz 40%.

Otrajā kārtā pieejamais publiskais finansējums - EUR 11 000 000.

 

 

Detalizētāka informācija ir pieejama LAD mājas lapā - http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-parstrade-184.