Publicēts: 09.06.2015

 Informācijai MK noteikumu projekta "Prasības mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas veic papildu, vietēja mēroga un ierobežotas darbības ar dzīvnieku izcelsmes pārtiku" un tā anotācijas redakcija, kas, pēc saskaņošanas ar Eiropas Komisiju šobrīd tiek virzīta izskatīšanai Ministru kabinetā.

 Iespējama noteikumu stāšanās spēkā - pēc 2 mēnešiem. Pašreiz noteikumos vairs nav iespējamas izmaiņas.

  Ministru kabineta noteikumu projekta „Prasības mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas veic papildu, vietēja mēroga un ierobežotas darbības ar dzīvnieku izcelsmes pārtiku” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

  Prasības mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas veic papildu, vietēja mēroga un ierobežotas darbības ar dzīvnieku izcelsmes pārtiku