Publicēts: 01.11.2017

Dzīvas cūkas un cūkgaļas cenas

Pasaules tendences 2017.gadā septembrī: 

ES nokauto cūku skaits samazinājies par 2%, tomēr atsevišķās dalībvalstis vērojams arī pieaugums – Bulgārija (+13%), Latvija (+3%), Dānija (+3%) .ES vidējā cūkgaļas cena pret iepriekšējo mēnesi kritusies par 0,6% sasniedzot 171,5 EUR/100kg (pret iepriekšējo gadu +3,9%). Sivēnu cenas kritums turpinās, kas ir -3% pret iepriekšējo mēnesi. Pirms tam sivēnu cenas bija ievērojami pieaugušas, jo bijis zināms piedāvājuma deficīts.

Citur pasaulē cenas pazeminās vēl vairāk nekā ES. Tas saistīts ar cūkgaļas pārprodukciju, eksporta samazināšanos un kautuvju kapacitātes trūkumu (Kanādā), kamēr Brazīlijā lielākais iemesls ir gaļas skandāls un nepateicīgais reāla valūtas kurss.

ES aizvien saglabā lielākā pasaules cūkgaļa eksportētāja statusu. Tomēr kopējais eksports samazinājies par 11%, sasniedzot 2,2 milj.t. ES eksports audzis uz Japānu (+7%), Koreju (+26%) un ASV (+21%). Savukārt samazinājies uz Ķīnu par 32%.

ES importa apjomi auguši par 9%, sasniedzot 20 tūkst. t. Audzis imports no Šveices (+3%) un Norvēģijas (+28%), savukārt no Čīles samazinājies par 28%, ja salīdzina ar tādu pašu laika posmu pērn.

https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/18Parskats%20par%20cukkopibu%20Nr%2018-Sep%202017.pdf