Publicēts: 16.04.2019

Dzīvas cūkas un cūkgaļas cenas

Pasaules tendences 2019.gadā martā: 

Nokauto dzīvnieku skaits ES ir pieaudzis par 1,7% līdz decembrim, savukārt Latvijā tas pieaudzis par 10,4%, kas ir trešais lielākais kaušanas apjoms ES. 

Līdzīga tendence vērojama arī gaļas ražošanā - ES +2%, bet LV +9,7%. Lielākie ražošanas kāpumi absolūtā izteiksmē ir ESP, DK, PL un BE, taču samazinājums ir DE.

Cūkgaļas vidējā cena ES ir 141,1 €/100 kg (+3,5% mēneša laikā, bet -3,5% gada laikā). Sivēnu cenas turpina pieaugt, sasniedzot 46,9 €/gab (+5,7% mēneša laikā, -9,3% gada laikā).

ES importa apjomi 2019.g. janv., salīdzinot ar 2018.g.janv., samazinājušies par 15,8%. Pasaules mērogā redzams būtisks importa samazinājums Ķīnai (-56%), kur aptuveni puse no visām saimniecībām cietušas no ĀCM.

ES eksporta apjomi palielinājušies par 7,8%. Eksports pieaudzis uz CHN (+14%), JPN (+8%), PHI (+18%) un VIET (+73). Pēdējo trīs gadu laikā 2019.g. janvārī eksports ir bijis vislielākais apjoma izteiksmē.

Pasaulē – CHN samazinājusi eksportu. ASV ir pārprodukcija, jo nesekmējas eksports, taču pamazinām CHN atjauno importu no ASV. Cūkgaļas tirgum pasaulē lielākais drauds ir ĀCM, taču ES cūkgaļas nozarē situācija vērtējam kā laba.

Informatīvais materiāls: 

https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/ZM/tirgus/Nozaru%20parskati/Cuku.pdf