Taisnīguma sasniegšanas temats vienmēr ir aktuāls, tāpēc, Viktors Kasjanovs, zvērināts advokāts un Rīgas starptautiskās komerciālās šķīrējtiesas (RICAC) prezidija loceklis piedāvā LCAA biedriem prezentāciju: "Taisnīga šķīrējtiesas procesa pamatprincipi", kuras mērķis ir skaidrot šķīrējtiesu un valsts tiesu trūkumus, definēt taisnīga šķīrējtiesas procesa pamatprincipus, kā arī atklāt, ka Latvijā vārdi Taisnīgums un Šķīrējtiesa var tikt izmantoti kopā.

Prezentāciju skaties šeit:
RICAC prezentācija "Taisnīga šķīrējtiesas procesa pamatprincipi"