2019.gada 9.aprīli notika k/s Latvijas Cūku audzētāju asociācijas biedru kopsapulce, kurā tika pieņemti svarīgi lēmumi. Papildus gada pārskata un budžeta apstiprināšanai, tika apstiprināti Statūtu grozījumi, kas izstrādāti atbilstoši jaunajām, spēkā  esošajām Kooperatīvo sabiedrību likumam. 

Kopsapulcē k/s LCAA direktore Dzintra Lejniece prezentēja 2018.gada paveikto darbu rezultātu un plānotos 2019.gadā nozīmīgākās aktivitātes.

  Prezentācija

 

LR ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta direktore Liene Jansone prezentēja "Par cūkkopības nozares attīstības iespējām un rezultātiem LAP ietvaros"

  Prezentācija

 

LR ZM valsts sekretāres vietniece Pārsla Rigonda Krieviņa prezentēja par kopējo lauksaimniecības politiku nākotnē.

  Prezentācija