No 2018. gada 27. līdz 28. novembrim Eiropas Komisija organizē divu dienu tikšanās, daloties ar vērtīgu izpratni no vadošajiem ES ekspertiem par cūku audzēšanu ar negrieztām astēm, tādējādi uzlabojot dzīvnieku labturību.

Tikšanās, kas notiks Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas audita un analīzes direktorātā Īrijā, varēs skatīties tiešraidē (sk. tīmekļa vietnes saites zemāk).

Izskatītās tēmas it īpaši interesēs nozares iesaistītas personas, ES dalībvalstu iestādes, pētniekus un nevalstiskas organizācijas, kuri ir ieinteresēti cūku labturības nodrošināšanā. 

Ekspertu grupas pārstāvji ir cūku audzētāji un nozares pārstāvji, ES dalībvalstu kompetentās iestādes, pētniecības iestādes, NVO un ES iestādes. Diskusijās galvenā uzmanība tiks pievērsta tam, kas jau ir paveikts, un tam, kas vēl ir jādara, lai iegūtu labākus risinājumus nākotnei. 

 

Lūdzu, ņemiet vērā: šīs tikšanās, izņemot galda diskusijas, tiks pārraidītas tiešraidē, un tām var sekot, izmantojot šādas saites:

Day 1 - 27 November 2018 - 09:00-18:00

Day 2 - 28 November 2018 - 09:00-15:00