Mācību kursa nosaukums: Ikdienas darba organizēšana cūkkopībā (veiksmīga sēklošanas rezultāta nodrošināšana, veiksmīgs "starts" atnešanās kūtī)

Norises vieta: Herning, Dānija

Mācību norises laiks: 29.01.2018-02.02.2018

Kontaktpersona: Valentīna Alksne. Mobilais telefons: 27032233.

 

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests