Mācību kursa nosaukums: Inovāciju praktiskais pielietojums cūkkopībā

Norises vieta: Hanovere, Vācija

Mācību norises laiks: 13.11.2018-15.11.2018

Kontaktpersona: Valentīna Alksne. Mobilais telefons: 27032233.

 

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests