29.06.2017.

Vieta: A/K „ ROŽMALAS”, Nameju iela 2, Ceraukste, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3908, Latvija

Prakses vieta: Cūku komplekss „Tunkūni”, Brunavas pagasts, Bauskas novads

1.nodarbība (Teorija 3 st. Prakse 5 st.)

 

Nr.

Laiks

Tēma

Lektori

1.

10:00-10: 45 Teorija

Sabalansēta cūku ēdināšana SEG emisiju samazināšanai

Dzintars Veide

2.

10:50-10: 35

Prakse

Sabalansēta cūku ēdināšana SEG emisiju samazināšanai

Dzintars Veide

3.

11:35 -12:10 Prakse

Sabalansēta cūku ēdināšana SEG emisiju samazināšanai

Dzintars Veide

Pusdienas 12:20-13:00

5.

13:00-13:45

Teorija

Kūtmēslu apsaimniekošana pēc Labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem (latviešu valodā – LPTP, angļu valodā – BAT).

Jānis Kažotnieks

6.

13:45-14:30

Teorija

Kūtmēslu apsaimniekošana pēc Labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem (latviešu valodā – LPTP, angļu valodā – BAT).

Jānis Kažotnieks

7.

14:30 -16:00

Prakse

Kūtmēslu apsaimniekošana pēc Labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem (latviešu valodā – LPTP, angļu valodā – BAT).

Dace Stangaine

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests