Zemkopības ministrijas sagatavoja informatīvo ziņojumu par situāciju piena, cūkgaļas un zivsaimniecības nozarē saistībā ar nelabvēlīgiem tirgus apstākļiem.

Informatīvais ziņojums ir iesniegts izskatīšanai š.g. 21.jūnija Ministru kabineta sēdē.

 

  Informatīvais ziņojums par situāciju piena, cūkgaļas un zivsaimniecības nozarē Latvijā saistībā ar nelabvēlīgajiem tirgus apstākļiem