2016. gada 12.aprīlī Briselē norisinājās COPA-COGECA rīkotā darba grupa “Cūkgaļa”. No Latvijas COPA-COGECA darba grupā piedalījās eksperte Dzintra Lejniece.

Darba grupā skatītie jautājumi:

Dzīvnieku labturība

Cūkkopība, tirgus un lauksaimnieku perspektīvas

Dzīvnieku barības tirgus

Veterinārie jautājumi u.c.

Vairāk par darba grupā diskutēto lasiet ekspertes atskaite:

  Darba grupa "Cūkgaļa" atskaite