Latvijas Cūku Audzētāju Asociācija sadarbībā ar Zemkopības Ministriju  un Pārtikas Veterināro Dienestu

 Pamatojoties uz izmaiņām un atkāpēm EK lēmumam 2014/709 ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri ES dalībvalstīs un

sakarā ar būtiskām izmaiņām MK noteikumos "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"

rīko informatīvu sanāksmi Latvijas cūku audzētājiem.

Šā gada 26.janvārī, plkst 11:00, Rīgā, Republikas laukums 2, 314. telpā .
 

1. Par Āfrikas cūku mēra epizootisko situāciju Latvijā un Eiropas Savienībā.(PVD)

2. Dzīvu cūku pārvietošanas, tirdzniecības nosacījumi un produkcijas realizācija ĀCM riska zonās un no tām.( ZM)

 

3.  Amatpersonu atbildes uz cūku audzētāju jautājumiem.