Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

Kārta atvērta: 12.08.2022.-12.09.2022.

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.

 

Atbalsta intensitāte: 25-50%

Pieejamais finansējums: 7 110 976 EUR

Atbalstāmās aktivitātes: Būvniecība, Iekārtu iegāde, Tehnikas iegāde
Atbalsta pretendenti: Juridiskas personas, Individuālie komersanti, Saimnieciskās darbības veicēji, IZŅEMOT biedrības/nodibinājumi.
 
Vairāk lasīt: https://ieej.lv/5Ao50