EK ārkārtas pielāgošanas atbalsts ražotājiem lauksaimniecības nozarēs (plānotais atbalsts Ukrainas kara radīto cenu kāpuma pārvarēšanai)- atbalsta mērķis kompensēt daļu no tirgus ieņēmumu pieauguma nesegto resursu sadārdzinājumu.

EK skaidrojumi (29.03.2022.):

  • Atbalsts ir pasākums pret tirgus traucējumiem, nevis finansiāla dotācija ražotājiem.
  • Tirgus traucējumi šajā gadījumā – pēkšņs trūkums un cenu kāpums ražošanas resursiem, jo  īpaši minerālmēsliem un energoresursiem, radot draudus nodrošinājumam ar pārtiku.
  • Jāņem vērā tirgus traucējuma apmērs dažādās nozarēs. Tāpēc jāizvēlas viena vai vairākas nozares, lai atbalstītu ražotājus, kuri visvairāk cieš no tirgus traucējumiem.
  • Jābūt saiknei ar karu Ukrainā (nekāds periods pirms kara). Iemesls šādam atbalsta pasākumam ir svarīgo izejvielu pēkšņais pieejamības samazinājums un līdz ar to cenas pieaugums.
  • Atbalsts pienākas par tādu darbību, kas samazina atkarību no pirktajiem resursiem un izejvielām

  EK ārkārtas pielāgošanas atbalsts ražotājiem lauksaimniecības nozarēs

  FORMULA