No 2021.gada 2.jūlija Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) var pieteikties valsts atbalstam Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai cūkkopības nozarē.

Pieejami divi atbalsta pasākumi:

  1. Atbalsts par neiegūtajiem ieņēmumiem .
  2. Atbalsts par nesegtajām pastāvīgajām izmaksām.

Noteikumi valsts atbalstu cūkkopības nozarei paredz 2021. gadā piešķirt atbalstu 12,7 miljonus eiro. No kopējās summas 3,6 miljoni eiro paredzēti atbalstam par negūtajiem ieņēmumiem un 9,1 miljons eiro - par nesegtajām pastāvīgajām izmaksām.

Plašāka informācija pieejama LAD mājaslapā izvēlnē “Ārkārtas atbalsts Covid-19”.

Avots: lad.gov.lv