Neraugoties uz COVID-19 pandēmijas izraisītajiem ierobežojumiem, darbi Latvijas lauku saimniecībās rit ierasto gaitu. Turpinās arī selekcionāru darbs pie jaunu šķirņu izveidošanas. Lai selekcionāri varētu saņemt atlīdzību par savu darbu, arī šajā sezonā, sekojot Augu Šķirņu Aizsardzības likuma prasībām, saimniecībām,  kurās graudaugu, rapšu, pākšaugu platības pārsniedz 20 ha vai kartupeļi - 3 ha, Latvijas Sēklaudzētāju asociācijai jāiesniedz informāciju par saimniecībās pašu vajadzībām saražotajām sēklām.
Diskusijās ar lauksaimniekiem, izskanējis ierosinājums samazināt selekcionāru atlīdzību par savas saimniecības vajadzībām saražotajām sēklām. Mazāks finansiāls slogs saimniecībām, pašu lauksaimnieku skatījumā, motivētu vairāk saimniecību atskaitīties un norēķināties ar selekcionāriem. Šī gada īpašajā situācijā atbalstot saimniecības, kas katru gadu ir godprātīgi maksājušās atlīdzību selekcionāriem, un arī pārbaudot priekšlikuma motivētspēju pārējo lauksaimnieku skatījumā, šķirņu pārstāvji ir vienojušies akcijai, kuras laikā tiks samazināta selekcionāru atlīdzība par visu sugu pašražotājām sēklām līdz EUR 1.00 par ha (bez PVN).
Atbildot uz selekcionāru aicinājumu sniegt informāciju, nav nepieciešams sūtīt atbildes vēstules papīra formā, bet izmantot Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas mājaslapas www.seklaudzetaji.lv elektronisko platformu https://lsa.onlinetrader.lv/client_form/. Aicinām visus izmantot šo iespēju, jo akcija ir spēkā tikai tām saimniecībām, kuras iesniegs informāciju LSA elektroniskajā sistēmā līdz š.g. 1.jūlijam.