Otrdien, 14. aprīlī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 8. janvāra noteikumos Nr.21 "Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības”, kas atceļ prasību, ka uzraudzību katram dzīvniekam nodrošina Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) pilnvarots veterinārārsts, ja kaušana notiek, izmantojot reliģisko kopienu tradicionālās gaļas ieguves metodes. Turpmāk to varēs veikt kautuves īpašnieka nozīmēts par pēckaušanas apdullināšanu atbildīgais labturības inspektors. Tas samazinās papildu slogu kautuvēm, jo viena veterinārārsta nodarbināšana kautuvē reliģiskās kaušanas laikā izmaksā vidēji 12 000 eiro gadā. Latvijā ir četras šādas kautuves.

 

Izmaiņas noteikumos arī precizē kārtību, kādā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC)  un PVD saskaņo mācību programmu par dzīvnieku labturību kaušanas laikā un tās gala eksāmena norises kārtību. Tiesiskais regulējums pilnveidos spēkā esošo kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas kārtību. Grozījumi nosaka, kādu informāciju LLKC norāda kvalifikācijas sertifikātā un paredz kārtību, kādā LLLKC veic pagaidu kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanu. Patlaban noteikumi neparedz pagaidu kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanu, kas atrisina problēmu, ja rodas situācija, kad izglītības centrs nevar nodrošināt pilnas apmācības grupas nokomplektēšanu īsā laikposmā, tāpēc šādā gadījumā ir pieļauts izņēmums, ka persona, kas ir saņēmusi pagaidu kvalifikācijas sertifikātu, var strādāt kautuvē apmācītas personas uzraudzībā.  Grozījumi arī precizē kārtību, kādā LLKC kvalifikācijas sertifikātu anulē.

 

MK noteikumi ““Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 8. janvāra noteikumos Nr.21 "Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības”” stāsies spēkā pēc publicēšanas oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Avots: Zemkopības ministrija