Pēc Tiešo maksājumu darba grupas esam apkopojuši sekojošus secinājumus:
 1. Ienākumu pamatatbalsts (ISIP) un tā diferencēšana:
 • ISISP atbalsta likme ir jāpiešķir esošā VPM līmenī (92EUR/ha plus zaļināšanas likme);
 • Izvērtēt iespēju, kā alternatīvu, ZM piedāvāto diferencēšanas finansējumu (183 milj.EUR periodā) piešķir Lauku attīstības intervences (ADSI) ietvaros;
 • Izvērtēt iespēju, kā alternatīvu, ZM piedāvāto diferencēšanas finansējumu (183 milj.EUR periodā) pārnest uz eco-shēmām;
 • Izvērtēt iespēju ISIP diferencēšanu veikt pagastu līmenī (karte jāveido pagastu līmenī);
 
 1. Maksājums mazajiem lauksaimniekiem (MLS)
 • Veikt jaunu aprēķinu simulāciju MLS atbalstam: min 700EUR/saimn – max 1050EUR/saimn.
 
 1. Maksājums jaunajiem lauksaimniekiem:
 • Kopumā ZM priekšlikums ir atbalstāms, bet skaidra atbilde par atbalsta likmes priekšlikumu (15% no TM vidējās likmes 20207.g. jeb 30EUR/ha) tiks sniegta, kad būs zināms arī atbalsta ampērs lauku attīstības pasākumu ietvaros.
 • ZM izvērtēt finansiālo ietekmi, ja 90ha slieksnis tiktu palielināts līdz 150ha.
 
 1. Eco-shēmas:
 • Izvērtēt iespēju palielināt finansējumu eco-shēmām;
 • Izvērtēt iespēju, kā alternatīvu, eco-shēmās paredzēto finansējumu bioloģiskiem lauksaimniekiem (90milj.EUR periodā) piešķirt Lauku attīstības pasākumu ietvaros.
 
 1. Informēt par pārdalošo maksājumu.
 
 1. Par Saistīto atbalstu aicinām organizācijas iepazīties ar ZM piedāvājumu saistītā atbalsta sadalei un sniegt viedokli par:
 • piedāvāto pieeju (saglabāt 2020g. atbalsta proporcionālo sadalījumu);
 • diviem variantiem finansējuma sadalei (% kā 2020.gadā vai pēc jaunās vajadzības);
 • nepieciešamību mainīt atbalsta shēmu nosacījumus un jauno shēmu nepieciešamību.

 

! Informējam, ka atsevišķa sanāksme par saistītā atbalsta finansējumu un nosacījumiem tiks organizēta 1.aprīlī