Ja pārtikas produkta izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta ir norādīta, bet tā nav tāda pati kā produkta galvenajai sastāvdaļai. Regulas (ES) Nr. 1169/2011 26. panta 3. punkts paredz, ka jānorāda arī attiecīgās galvenās sastāvdaļas izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta vai jāsniedz informācija, ka galvenās sastāvdaļas izcelsme atšķiras no pārtikas produkta izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas. Turklāt minētais pants paredz, ka šo prasību piemērošanas nolūkā ir jāpieņem īstenošanas akts.

Regulējums par galveno sastāvdaļu un FoodDrink asociācijas vadlīnijas ( angļu valodā).

https://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/Joint_Guidance_on_the_origin_indication_of_the_primary_ingredient_WEB.pdf 

 

  Izcelsmes vietas vai izcelsmes valsts norādīšana galvenajai sastāvdaļai