Piedalies ZM ekspresaptaujā: Augsnes agroķīmisko izpēti un augsnes analīzes jau esmu veicis: