Valdība otrdien, 5. novembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos par valsts un ES atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā, lai nodrošinātu finansējumu apdrošināšanas prēmiju izdevumu daļējai segšanai līdz 2020. gada beigām.

Grozījumi noteic, ka dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanai atbalsta likme par hektāru vai liellopu vienību nedrīkstēs pārsniegt 50 eiro. Tā apdrošināšanas polises iegādes izdevumu daļa, kas pārsniegs 50 eiro, lauksaimniekam būs jāsedz no saviem līdzekļiem un nevarēs būt attiecināma uz noteikumos paredzēto atbalstu. Tādējādi finansējums, kas pašlaik vēl ir pieejams polišu iegādei, tiks izmantots efektīvāk, atbalstot plašāku lauksaimnieku loku iespējami ilgākā laikā. Nosacījums par maksimālo atbalsta likmi 50 eiro par vienu vienību tiks piemērots tikai tām polisēm, kas iegādātas pēc noteikumu projekta spēkā stāšanās.

Grozījumi nosaka gala termiņu iesniegumu iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā alternatīvā atbalsta saņemšanai lopkopības saimniecībām - 2019. gada 21. novembri.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumos Nr.492 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
 

 

Informācijas avots: ZM