Valdība otrdien, 1. oktobrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto grozījumu vispārīgajos teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumos. 

 

Līdz šim noteikumi noteica, ka, plānojot cūku novietņu izvietojumu, jāraugās, lai apkārtējā teritorijā 3 km rādiusā cūku blīvums nepārsniegtu 1500 dzīvnieku vienību. Tā kā situācija cūkkopībā ir mainījusies, prasība vairs sevi neattaisno, bet gan ierobežo uzņēmumu darbības intensitāti. 

 

Tādēļ nolemts ierobežojošo prasību svītrot, ļaujot cūkkopības uzņēmumiem paplašināt darbību un kļūt modernākiem un konkurētspējīgākiem, vienlaikus ievērojot visas vides aizsardzības prasības un nepasliktinot apkārtējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 

 

Noteikumi “Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumos Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Informācijas avots: zm.gov.lv