Katram zemes īpašniekam ir tiesības vērsties Valsts zemes dienestā un iesniegt pieprasījumu izsniegt bezmaksas  Kadastrālās vērtības aprēķinu jeb vērtēšanas protokolu par savu nekustamo īpašumu (dokumentā daudz maz detalizēti ir izklāstīts, kādas komponentes ir izmantotas, nosakot kadastrālo vērtību konkrētam nekustamajam īpašumam). Dokumenta pieprasījums iesniedzams vai nu elektroniski portālā www.latvija.lv, ar pasta starpniecību vai klātienē. Pieprasījums iesniedzams brīvas formas iesnieguma veidā, norādot nekustamo īpašumu identificējošus datus un korespondences adresi atbildes saņemšanai.

 

Pielikumā:

Kadastrālās vērtības aprēķina jeb vērtēšanas protokola paraugs.

  

  Kadastrālās vērtības aprēķina jeb vērtēšanas protokola paraugs

  Kadastrālās vērtības aprēķina jeb vērtēšanas protokola paraugs

 

 Valsts zemes dienesta prezentāciju par kadastra un vērtēšanas informācijas pieejamību. 

  Valsts zemes dienesta prezentāciju par kadastra un vērtēšanas informācijas pieejamību