Ivetas Grudovskas raksts no žurnāla "Zemnieku Saeima", 2018 Nr. 3(20)

soja