Cienījamiem dzīvnieku īpašnieki un turētāji!

Vēlamies Jūs informēt, ka ziņojot cūku ikmēneša kustību, sākot ar pārskata periodu par septembra mēnesi, nebūs vairs Vaislas jauncūkas, bet šī grupa sadalīsies

Audzējamās cūkas un Jauncūkas

 

Audzējamās cūkas – cūka no 10 nedēļu vecuma līdz dzimumgatavības sasniegšanai

Jauncūkas - dzimumgatavību sasniegusi cūku mātīte līdz pirmajai atnešanās reizei un

                     dzimumgatavību sasniedzis cūku tēviņš līdz pirmajai lecināšanai

 

 

Likumdošana: Ministru kabineta noteikumi nr. 342 “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 393 "Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība