Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta sniegto informāciju joprojām ir ievērojami zema aktivitāte sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīma izmantošanā. Pēc Zemkopības ministrijas lūguma Lauku atbalsta dienests 2018.gada 10.aprīlī nosūtīja apmēram 1000 klientiem (klienti, kuri 2017.gadā bija deklarējuši vismaz 5 ha augļu, ogu vai dārzeņu platības) e-pastu ar aicinājumu izmantot sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli.

Neskatoties uz to, šogad sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli ir izmantojušas vien 132 saimniecības:

Sezonas laukstrādnieku nodokļa režīma izpilde līdz 02.07.2018.

 
         

 

Saimniecības

Sezonas laukstrādnieki

Sezonas laukstrādnieku ienākums (euro)

Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis (euro)

Situācija uz 02.07.2018

                     132

                      1 218

        333 077,54

                     50 271,79

Sasniedzamais rādītājs

 

                      7 700

 

                  370 000,00

Starpība

 

-                    6 482

 

-                 319 728,21

 

Kritēriju neizpildes gadījumā, sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīms pēc 2020.gadā tiks atcelts!

 

Atgādinām, ka arī viesstrādniekiem, pensionāriem, bezdarbniekiem, bērniem var piemērot šo nodokļa režīmu.

 

Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis

Vispārējais darbaspēku nodokļu režīms

Nodoklis

15% (IIN un VSAOI)

25% IIN
35,09% VSAOI

Līguma forma

Mutiska

Darba līgums

Ziņojums VIDam par darbinieku pieņemšanu darbā

Nav jāsniedz

Ir jāsniedz

Ziņojums VIDam par darbiniekiem, to atlīdzību, un aprēķinātajiem nodokļiem

Izveido LAD IT sistēma 

Darba devējam jāpilda

 

Sīkākā informācija par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli, kā arī infografika par darba devēju ieguvumiem pieejama interneta vietnē: http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/ar-sezonas-laukstradnieka-nodokli-darba-devejam-mazaks-nodokla-slogs?id=9392 un šeit https://vimeo.com/214148838