Žurnālā  "Saimnieks LV" intervija ar Latvijas Cūku audzētāju asociācijas vadītāju Dzintru Lejnieci par Āfrikas cūku mēra uzliesmojumiem Latvijā un situāciju cūkkopībā Latvijā. 

 LOSP infolapa

  Infolapa