ANTIMIKROBIĀLĀS REZISTENCES PROBLĒMA, TĀS IETEKME UZ LOPKOPĪBAS PRODUKCIJAS RAŽOŠANU.

   Antimikrobiālā rezistence. JEĻENA AVSEJENKO /PĀRTIKAS DROŠĪBAS, DZĪVNIEKU VESELĪBAS UN VIDES ZINĀTNISKAIS INSTITŪTS BIOR/

   Izraksts no EK pamatnostādnēm, kas attiecas uz cūkkopjiem