OPERATĪVĀ INFORMĀCIJA PAR SARINDOTAJIEM PROJEKTIEM
(atbilstoši projektu atlases kritērijiem)

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/operativa-informacija/