Cūku ganāmpulku īpašniekiem!

Informējam, ja īpašnieki paši elektroniski neziņo ikmēneša cūku kustību, tad ziņas par cūku kustību ir jāiesniedz ar jaunajām veidlapām, kas publicētas LDC mājas lapā.

Vecā parauga kustības kopsavilkumu veidlapas iesniegšanai LDC nav derīgas un netiks pieņemtas.

 

  Jauna veidlapa cūku kustība